Maakt de WLTP een eind aan het verschil tussen testverbruik en praktijkverbruik?

Hoewel de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) een veel realistischer beeld geeft van de omstandigheden op de weg dan de oude NEDC, zal ook deze niet alle denkbare variaties kunnen weergeven. Elke individuele chauffeur heeft immers nog steeds een eigen rijstijl: de een trekt veel sneller op, neemt bochten sneller of remt forser dan een ander die meer behoedzaam rijdt.

Gegeven dat rijgedrag, verkeer en weersomstandigheden per land uiteen blijven lopen, zal er een verschil blijven tussen de uitstoot gemeten onder laboratoriumomstandigheden en die in de praktijk. Er bestaat echter niet zoiets bestaat als één werkelijk praktijkverbruik. Daarom geven alleen de waardes uit een gestandaardiseerde laboratoriumtest de mogelijkheid om modellen van verschillende auto’s van verschillende merken onderling te vergelijken op hun uitstoot en brandstofverbruik.

De overgangsperiode van NEDC naar WLTP

 • Auto’s met een NEDC-typegoedkeuring van voor september 2017 mogen nog worden verkocht.
 • WLTP-typegoedkeuring wordt ingevoerd voor nieuwe typen auto’s.
 • Sommige auto’s hebben ‘oude’ NEDC-waardes, terwijl andere al zijn goedgekeurd onder de nieuwe WLTP-condities.
 • De industrie zou graag al de WLTP-gebaseerde waardes gebruiken voor informatie aan consumenten (bijvoorbeeld voor folders en websites).
 • Tijdens de overgangsperiode (tot einde 2018), zouden enkel de NEDC-waardes moeten worden gebruikt voor energielabels in de showroom, zodat consumenten verschillende auto’s goed kunnen vergelijken.
 • In Nederland blijven de autobelastingen tot 1-1-2019 gebaseerd op NEDC-waardes.

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

De NEDC-waarde van een auto is plotseling hoger?

 • Alle nieuwe auto’s moeten hun typegoedkeuring halen via de WLTP-test in plaats van de NEDC.

Neemt mijn brandstofverbruik toe door de WLTP?

 • Bij alle auto’s in de showroom zullen alleen nog WLTP-CO2- en brandstofverbruikswaardes worden vermeld.
 • De Nederlandse overheid gebruikt de WLTP-waardes als grondslag voor de BPM-berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met een budgetneutrale omzetting.
 • Er komt een uitzondering voor ‘restantvoorraadauto’s‘. Dit is een beperkte hoeveelheid voorraadauto’s, die hun typegoedkeuring nog kregen onder de NEDC. Deze kunnen na september 2018 nog één jaar worden verkocht.

Heeft de WLTP invloed op hoeveel autobelastingen ik betaal?

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

 • De Europese Commissie zal de huidige (op NEDC gebaseerde) CO2-doelstellingen voor de auto-industrie omzetten naar WLTP-CO2-doelstellingen van vergelijkbare zwaarte. Deze worden gebruikt voor het toezicht op de naleving.

Heeft de WLTP invloed op CO2-doelstellingen?