Heeft de WLTP invloed op Europese CO2-doelstellingen?

De CO2-doelstellingen die de Europese Unie aan fabrikanten heeft opgelegd voor 2021 zijn gebaseerd op de oude NEDC-test. Met de invoering van de nieuwe WLTP-test zullen de WLTP-CO2-waardes worden terugvertaald naar gelijkwaardige NEDC-waardes, om te monitoren of de CO2-doelstellingen wel gehaald worden.

De Europese Commissie heeft een ‘correlatie-exercitie’ uitgevoerd om te bepalen hoe de waardes voor nieuwe auto’s zoals vastgesteld in de WLTP-testcyclus kunnen worden terugvertaald naar gelijkwaardige NEDC-waardes, waarmee de CO2-doelstellingen worden gemonitord. Doordat de Europese Commissie de testcondities voor de NEDC heeft aangescherpt, wordt het voor fabrikanten een nog grotere uitdaging om hun doelstellingen te halen.

Een vergelijking tussen de nieuwe WLTP-CO2-waardes en de NEDC-waardes gedurende de overgangsperiode van NEDC naar WLTP zal voor de Europese Commissie de basis vormen om WLTP-specifieke CO2-doelstellingen voor 2020 te berekenen. Deze herziene doelstellingen moeten volgens de Europese wetgeving van ‘vergelijkbare zwaarte’ zijn in relatie tot de huidige op de NEDC-test gebaseerde doelstellingen.

Vanaf 2020 zullen de lidstaten en de Europese Commissie dan beginnen om de WLTP-waardes van nieuwe auto’s te monitoren tegen nieuwe CO2-doelen die gebaseerd zijn op de WLTP.

De overgangsperiode van NEDC naar WLTP

 • Auto’s met een NEDC-typegoedkeuring van voor september 2017 mogen nog worden verkocht.
 • WLTP-typegoedkeuring wordt ingevoerd voor nieuwe typen auto’s.
 • Sommige auto’s hebben ‘oude’ NEDC-waardes, terwijl andere al zijn goedgekeurd onder de nieuwe WLTP-condities.
 • De industrie zou graag al de WLTP-gebaseerde waardes gebruiken voor informatie aan consumenten (bijvoorbeeld voor folders en websites).
 • Tijdens de overgangsperiode (tot einde 2018), zouden enkel de NEDC-waardes moeten worden gebruikt voor energielabels in de showroom, zodat consumenten verschillende auto’s goed kunnen vergelijken.
 • In Nederland blijven de autobelastingen tot 1-1-2019 gebaseerd op NEDC-waardes.

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

De NEDC-waarde van een auto is plotseling hoger?

 • Alle nieuwe auto’s moeten hun typegoedkeuring halen via de WLTP-test in plaats van de NEDC.

Neemt mijn brandstofverbruik toe door de WLTP?

 • Bij alle auto’s in de showroom zullen alleen nog WLTP-CO2- en brandstofverbruikswaardes worden vermeld.
 • De Nederlandse overheid gebruikt de WLTP-waardes als grondslag voor de BPM-berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met een budgetneutrale omzetting.
 • Er komt een uitzondering voor ‘restantvoorraadauto’s‘. Dit is een beperkte hoeveelheid voorraadauto’s, die hun typegoedkeuring nog kregen onder de NEDC. Deze kunnen na september 2018 nog één jaar worden verkocht.

Heeft de WLTP invloed op hoeveel autobelastingen ik betaal?

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

 • De Europese Commissie zal de huidige (op NEDC gebaseerde) CO2-doelstellingen voor de auto-industrie omzetten naar WLTP-CO2-doelstellingen van vergelijkbare zwaarte. Deze worden gebruikt voor het toezicht op de naleving.

Heeft de WLTP invloed op CO2-doelstellingen?