Heeft de WLTP invloed op hoeveel autobelastingen ik betaal?

De overgang naar de WLTP mag geen negatieve invloed hebben op de autobelastingen, waardoor consumenten meer kosten zouden gaan betalen. Het is immers zo dat de introductie van de WLTP geen invloed heeft op de werkelijke prestaties van een auto. De WLTP-test levert echter wel een hogere CO2-waarde per km op in vergelijk met de NEDC, omdat deze strenger is dan die oude test.

Tijdens de overgangsperiode zullen sommige auto’s op de markt alleen een NEDC-CO2-waarde hebben, terwijl auto’s die recenter hun typegoedkeuring kregen zowel een WLTP-CO2-waarde als een terugvertaalde NEDC-CO2-waarde hebben.

Een voorbeeld: vandaag kunnen er twee auto’s in hetzelfde segment en binnen dezelfde prijsrange bij verschillende dealers staan, allebei met een CO2-uitstoot van 100 gram per kilometer. Sinds september 2017 kan de ene auto echter nog steeds de waarde van 100 g/km hebben op basis van de oude NEDC-test, terwijl de andere een waarde uit de WLTP-test krijgt van 120 g/km.

Deze auto’s zijn vrijwel hetzelfde, alleen een van hen werd later getest. Het is duidelijk welke auto de consument zou kiezen als het belastingsysteem van zijn land onveranderd blijft. Dat zou leiden tot marktverstoring en verwarring onder consumenten.

Onze overheid moet er daarom voor zorgen dat CO2-gebaseerde belastingen (BPM) eerlijk blijven. Doet zij dat niet, dan kan door de nieuwe testprocedure de financiële last voor consumenten toenemen.

RAI Vereniging is over de invoering van de WLTP in Nederland in gesprek met de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. Onderwerpen daarbij zijn onder meer onze CO2-gebaseerde autobelasting (BPM) en de vermelding van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik op de Nederlandse energielabels voor personenauto’s.

De overgangsperiode van NEDC naar WLTP

 • Auto’s met een NEDC-typegoedkeuring van voor september 2017 mogen nog worden verkocht.
 • WLTP-typegoedkeuring wordt ingevoerd voor nieuwe typen auto’s.
 • Sommige auto’s hebben ‘oude’ NEDC-waardes, terwijl andere al zijn goedgekeurd onder de nieuwe WLTP-condities.
 • De industrie zou graag al de WLTP-gebaseerde waardes gebruiken voor informatie aan consumenten (bijvoorbeeld voor folders en websites).
 • Tijdens de overgangsperiode (tot einde 2018), zouden enkel de NEDC-waardes moeten worden gebruikt voor energielabels in de showroom, zodat consumenten verschillende auto’s goed kunnen vergelijken.
 • In Nederland blijven de autobelastingen tot 1-1-2019 gebaseerd op NEDC-waardes.

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

De NEDC-waarde van een auto is plotseling hoger?

 • Alle nieuwe auto’s moeten hun typegoedkeuring halen via de WLTP-test in plaats van de NEDC.

Neemt mijn brandstofverbruik toe door de WLTP?

 • Bij alle auto’s in de showroom zullen alleen nog WLTP-CO2- en brandstofverbruikswaardes worden vermeld.
 • De Nederlandse overheid gebruikt de WLTP-waardes als grondslag voor de BPM-berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met een budgetneutrale omzetting.
 • Er komt een uitzondering voor ‘restantvoorraadauto’s‘. Dit is een beperkte hoeveelheid voorraadauto’s, die hun typegoedkeuring nog kregen onder de NEDC. Deze kunnen na september 2018 nog één jaar worden verkocht.

Heeft de WLTP invloed op hoeveel autobelastingen ik betaal?

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

 • De Europese Commissie zal de huidige (op NEDC gebaseerde) CO2-doelstellingen voor de auto-industrie omzetten naar WLTP-CO2-doelstellingen van vergelijkbare zwaarte. Deze worden gebruikt voor het toezicht op de naleving.

Heeft de WLTP invloed op CO2-doelstellingen?