De NEDC-waarde van een auto is plotseling hoger, wat is er gebeurd?

De CO2-doelstellingen die fabrikanten van de EU per 2021 moeten halen zijn gebaseerd op de oude New European Driving Cycle (NEDC)-test. Vanaf de invoering van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in september 2017, zullen de WLTP-CO2-waardes worden terugvertaald naar het NEDC-equivalent om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de gestelde Europese CO2-doelen.

De Europese Commissie heeft een correlatie-exercitie uitgevoerd om te bepalen hoe de waardes voor nieuwe auto’s in de WLTP-cyclus terugvertaald kunnen worden naar vergelijkbare NEDC-waardes. Dat is om te kunnen bepalen of voldaan wordt aan de gestelde Europese CO2-doelen. Deze afgeleide NEDC-waardes worden berekend met een correlatietool óf vastgesteld met een echte NEDC-test.

De correlatietool kent beperkingen die kunnen leiden tot hogere NEDC-CO2-waardes. Als de tool niet de door de fabrikant opgegeven CO2-waarde bevestigt of als de tool niet uit de voeten kan met specifieke technologieën, dan worden de waarden daadwerkelijk gemeten volgens de NEDC-test.

Wel gaat het daarbij om een geactualiseerde versie van de NEDC-test (met striktere testcondities) waardoor nieuwe typen auto’s die WLPT-goedgekeurd worden zowel WLTP-CO2-waardes als hogere (geactualiseerde) NEDC-CO2-waardes kunnen hebben in vergelijk met de huidige NEDC-test.

De overgangsperiode van NEDC naar WLTP

 • Auto’s met een NEDC-typegoedkeuring van voor september 2017 mogen nog worden verkocht.
 • WLTP-typegoedkeuring wordt ingevoerd voor nieuwe typen auto’s.
 • Sommige auto’s hebben ‘oude’ NEDC-waardes, terwijl andere al zijn goedgekeurd onder de nieuwe WLTP-condities.
 • De industrie zou graag al de WLTP-gebaseerde waardes gebruiken voor informatie aan consumenten (bijvoorbeeld voor folders en websites).
 • Tijdens de overgangsperiode (tot einde 2018), zouden enkel de NEDC-waardes moeten worden gebruikt voor energielabels in de showroom, zodat consumenten verschillende auto’s goed kunnen vergelijken.
 • In Nederland blijven de autobelastingen tot 1-1-2019 gebaseerd op NEDC-waardes.

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

De NEDC-waarde van een auto is plotseling hoger?

 • Alle nieuwe auto’s moeten hun typegoedkeuring halen via de WLTP-test in plaats van de NEDC.

Neemt mijn brandstofverbruik toe door de WLTP?

 • Bij alle auto’s in de showroom zullen alleen nog WLTP-CO2- en brandstofverbruikswaardes worden vermeld.
 • De Nederlandse overheid gebruikt de WLTP-waardes als grondslag voor de BPM-berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met een budgetneutrale omzetting.
 • Er komt een uitzondering voor ‘restantvoorraadauto’s‘. Dit is een beperkte hoeveelheid voorraadauto’s, die hun typegoedkeuring nog kregen onder de NEDC. Deze kunnen na september 2018 nog één jaar worden verkocht.

Heeft de WLTP invloed op hoeveel autobelastingen ik betaal?

Dezelfde auto heeft ineens verschillende CO2-waardes?

 • De Europese Commissie zal de huidige (op NEDC gebaseerde) CO2-doelstellingen voor de auto-industrie omzetten naar WLTP-CO2-doelstellingen van vergelijkbare zwaarte. Deze worden gebruikt voor het toezicht op de naleving.

Heeft de WLTP invloed op CO2-doelstellingen?