Informatie aan consumenten

Tijdens de overgangsperiode van NEDC naar WLTP, sinds september 2017, hebben auto’s die hun typegoedkeuring verkregen vóór die tijd de CO2-waardes zoals gemeten met de NEDC. Bij nieuwe typen auto’s, die vanaf september hun typegoedkeuring krijgen volgens de WLTP, staan op het officiële voertuigdocument (Certificaat van Overeenstemming, CvO) zowel de nieuwe WLTP CO2-waarde als de oude NEDC-waarde.

Dat betekent dat het tijdens de overgangsperiode van NEDC naar WLTP kan zijn dat u twee verschillende waardes voor dezelfde auto tegenkomt. Dat kan verwarrend zijn en het lastig maken om auto’s onderling te vergelijken. Het is dus heel belangrijk hoe de WLTP helder wordt weergegeven in informatie voor de consument. Op het energielabel voor personenauto’s zullen tot 1 januari 2019 alleen de NEDC-waardes (verbruik en CO2) worden gecommuniceerd.

Aanbevelingen aan beleidsmakers

In één klap per 2019 informatie aan consumenten aanpassen

  • Om helderheid en vergelijkbaarheid voor consumenten te waarborgen, bevelen de Europese autofabrikanten aan dat de EU en de lidstaten ‘in één klap’, per 2019, de WLTP op energielabels en andere consumenteninformatie introduceren.
  • Tot die tijd zou voor energielabels het gebruik van NEDC wettelijk verplicht moeten zijn.
  • Gegegeven de complexiteit van de overgangsperiode, denken de Europese autofabrikanten dat deze verandering voor de energielabels per 1 januari 2019 doorgevoerd zou kunnen worden (zoals voorgesteld door de Europese Commissie), met uitzondering voor ‘end-of-series’-auto’s. Daarvoor zijn aparte regels noodzakelijk (bijvoorbeeld handhaven van het oude systeem).

Heldere en complete informatie aan consumenten

  • Om zo helder mogelijk te zijn naar consumenten, willen de automerken hun kopers graag via hun websites en ander materiaal van WLTP-gebaseerde informatie voorzien. Dat geldt nadrukkelijk voor de ‘online car configurators’ die veel merken hebben.
  • Voor het energielabel wordt de specifieke waarde van de individuele auto gebruikt. Maar voor het informeren van consumenten en in reclames zou een range van CO2-waardes en brandstofverbruikscijfers gebruikt moeten worden (die loopt van het gunstigste tot het minst gunstige geval, wat veel beter de zeer uiteenlopende rijstijlen weergeeft)..

Geharmoniseerde introductie in heel Europa

  • De Europese Commissie heeft onlangs (juridisch niet bindende) aanbevelingen gedaan aan de EU-lidstaten bij waardes over brandstofverbruik en CO2 onder de WLTP.

De NEDC-waarde van een auto is plotseling gestegen, wat is er gebeurd?
Dezelfde auto heeft ineens twee verschillende CO2-waardes, hoe komt dit?
Heeft de WLTP invloed op hoeveel autobelasting ik betaal?