Herziening Richtlijn energielabeling

Om consumenten te helpen een weloverwogen aankoopbeslissing op basis van brandstofverbruik te nemen, vereist de EU-richtlijn inzake energielabeling (‘Car Labelling Directive’) dat fabrikanten en dealers daarover relevante informatie geven.

Daar hoort een energielabel bij dat van een nieuwe auto in de showroom de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik vermeldt. Lidstaten vullen deze verplichting zelf nader in. Nederland heeft daarvoor het energielabel voor personenauto’s, waarop de waarde voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik staan. Deze zijn vastgesteld in de voorgeschreven laboratoriumtest en vermeld op de officiële documentatie bij de auto (Certificaat van Overeenstemming, CvO).

In Nederland is afgesproken dat op het energielabel in ieder geval tot 1 januari 2019 de NEDC-verbruikswaarde en CO2-waarde vermeld worden.

Aanbevelingen voor beleid

  • Vanwege de complexiteit van de invoering van de WLTP en omdat de EU-richtlijn (Car Labelling Directive) achterhaald is, vindt de auto-industrie het een goed idee om deze richtlijn te herzien zodra de overgang naar de WLTP is afgerond.
  • Gegeven de huidige variatie aan energielabels voor personenauto’s in Europa (niet minder dan 28 verschillende!), zou herziening van de EU-richtlijn ook de eisen die in Europa aan het informeren van consumenten worden gesteld aanzienlijk kunnen harmoniseren.