Belastingen

De meeste EU-lidstaten heffen een vorm van CO2-belasting op de registratie en/of het bezit van een auto. Deze wordt gebaseerd op de CO2-waarde die vermeld staat op het officiële document bij de auto (Certificaat van Overeenstemming, CvO). In ons land kennen we ook zo’n registratiebelasting: de Belasting Personenauto’s en Motorfietsen (BPM).

In vergelijking met de NEDC, levert de WLTP een hogere waarde voor het aantal grammen CO2 per km op, simpelweg omdat deze nieuwe test strenger is. De introductie daarvan mag er niet toe leiden dat de kosten voor consumenten oplopen doordat zij meer belasting gaan betalen.

Aanbevelingen voor beleid

WLTP mag geen negatieve invloed op autobelastingen hebben

  • De Europese Commissie moet de lidstaten duidelijk maken dat de overgang naar de WLTP niet de kosten van consumenten mag verhogen doordat de autobelastingen stijgen.
  • Regeringen moeten hun belastingsystematiek aanpassen, omdat in vergelijk met de NEDC de WLTP hogere CO2-waardes oplevert voor een en het zelfde voertuig. Doen zij dat niet, dan verhoogt de invoering van de WLTP de financiële last voor consumenten.